Jumbo Title

VILKÅR / 

BETINGELSER

Alle våre priser er oppgitt eksklusive mva. og fakturagebyr.

Leveringstid:

 • Vår tidsskala er ikke en garanti for leveringstid. Leveringstiden til "Økonomibud",  "4-timers", "2-timer" og "Prioritet" er estimert maksimal leveringstid under normale forhold.

 • Vi i Hast Sykkelbud AS er ikke ikke på noen måte ansvarlig ved                          økonomiske/personlige tap som følge av for sen levering.

Skade på gods:

 • Ved skade på gods, erstatter vår forsikring opp til 5000kr. i skade.

 • Ved verdifull godstransport (over 5000.-) anbefaler vi vår kunde å ha egen godsforsikring

 • Ved uforsvarlig pakket gods eller mistanke om farlig gods kan våre transportører nekte å utføre transportetappen. 

Bomtur/feil adresse

 • Ved bomtur, og evt. feil adresse tar vi halv pris av ordresum.

 • Om vi ikke får kontakt med kunde/mottaker ved levering returnerer vi godset og tar full pris for jobb + returgebyr.

Uforutsette / ekstreme omstendigheter:

 • Vi tar forbehold om uforutsette omstendigheter som ekstremvær, pandemi, krig, klimakrise eller andre omstendigheter som kan gjøre det vanskelig å levere våre tjenester.

Priser og tillegg:

 • I ordrepris er 2km. leveringsdistanse inkludert, deretter tilkommer 10kr/km.  

 • 5min ventetid / lassing /lossing er inkludert. Deretter tilkommer et gebyr      50kr/5min. Dette gjelder og for våre tjenester som hjelpemannsarbeid/odd-jobs.

 • Ved utlegg for kunde belastes dette med et gebyr på 10% av utlegget med en minstepris på 40kr.

 • Levering i helg eller utenom vår åpningstid skjer etter avtale og blir belastet med tilleggsgebyr.

 • Vi tar forbehold om prisjusteringer, som følge av endringer i markedet. 

Faktura/betaling

 • Vi fakturerer 2 ganger i måneden, den 15. og den 30. med 14 dagers forfall.

 • ​Betaling kan skje med faktura eller vipps/kontant.

Transport av mat:

Hast sykkelbud AS er godkjent av matlisynet til å frakte mat med kjøle og frysekrav.

Transport som møter disse kravene må tilfredstille riktig innpakkning av gods (mat) for at våre bud skal tilfredstille matilsynetskrav. Vi krever at:

 • Gods (mat) er isolert mot kulde / varme i forhold til estimert leveringstid. Bestilling av et 4-timersbud vil derfor kreve kjøle- eller varmelementer som gir budet tilstrekkelig med tid til å levere gods i forventet tilstand.

 • Kunden må selv stå for innpakking av gods, om ikke annet er avtalt. 

Definisjon av parter

Denne part, Selger, er: Hast Sykkelbud AS, org. nr.  924400978 ,  Elisenbergveien 8,0265, Oslo, og blir i det følgende benevnt "Hast Sykkelbud AS», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vårt telefonnummer er 91529290.

Bruker er: En person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon som har inngått et løpende avtaleforhold og kundeforhold med Hast Sykkelbud AS. Gjennom å registrere brukerkonto og derigjennom samtykket til disse betingelsene.

Kjøper er: En bruker som har gjennomført et kjøp; Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «assistert bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».